Lezen
Downloaden

De laatste editie online is 1113 van 13 september 2023.

Wilt u iets in editie 1114 plaatsen? Dit moet dan uiterlijk om 17:00 uur op woensdag 20 september 2023 per e-mail aangeleverd worden. Ga naar kopij & advertenties voor meer informatie.

Laatste nieuws

Regels t.a.v. foto’s en privacyregels

Geplaatst op 9 mei 2023

Rondom de Toren (RdT) ontvangt heel veel foto’s om in RdT te publiceren o.a. van diverse evenementen zoals carnaval en kermis. Op de foto’s staan zowel volwassenen als kinderen.

RdT gaat er vanuit dat de inzenders van deze foto’s op de hoogte zijn van de privacyregels. Zoals voor het maken van de foto en het publiceren ervan moet vooraf toestemming gevraagd en verkregen worden van de betreffende persoon en in geval van een kind: de ouder(s) of verzorger(s).

De inzender is dus verantwoordelijk voor de publicatie ervan en zodoende aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen.

GeriaFit FysiotherapieLes Lips autorijopleidingJ. Den Ridder Installatietechniek