Sinds het jaar 1978 verspreidt de stichting Rondom de Toren iedere twee weken een gratis informatieblad dat vóór en dóór inwoners van de dorpen Terheijden en Wagenberg wordt gemaakt. Op deze manier willen we een communicatiemiddel zijn dat bijdraagt aan informatie uitwisseling tussen de bewoners van de beide dorpen.


Uit een aantal reacties is gebleken dat niet iedereen de enveloppe over onze donateursactie heeft ontvangen, donaties zijn echter van harte welkom op ons bankrekeningnummer NL50RABO 0150 6933 11 t.n.v. stg Rondom de Toren.

Sinds enkele maanden heb ik het voorzitterschap van het infoblad van Terheijden en Wagenberg op me genomen en ik kan u nu al zeggen, met heel veel plezier! Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers maken we iedere veertien dagen een blad voor u, dat er naar ons idee mag zijn. Maar dit kunnen we natuurlijk niet zonder uw hulp en inbreng, want Rondom de Toren is en blijft natuurlijk een blad van, voor en door haar lezers. Daarom beste lezers en lezeressen, wil ik namens het hele team, een beroep doen op een paar minuten van uw tijd.