Lezen
Downloaden

De laatste editie online is 1118 van 22 november 2023.

Editie 1119 van 6 december 2023 zal hier binnenkort online staan!

Wilt u iets in editie 1120 plaatsen? Dit moet dan uiterlijk om 17:00 uur op woensdag 13 december 2023 per e-mail aangeleverd worden. Ga naar kopij & advertenties voor meer informatie.

Laatste nieuws

Verschijningsdata

Geplaatst op 13 november 2023

De verschijningsdata van jaargang 47 (2024) staan hier.


Regels t.a.v. foto’s en privacyregels

Geplaatst op 9 mei 2023

Rondom de Toren (RdT) ontvangt heel veel foto’s om in RdT te publiceren o.a. van diverse evenementen zoals carnaval en kermis. Op de foto’s staan zowel volwassenen als kinderen.

RdT gaat er vanuit dat de inzenders van deze foto’s op de hoogte zijn van de privacyregels. Zoals voor het maken van de foto en het publiceren ervan moet vooraf toestemming gevraagd en verkregen worden van de betreffende persoon en in geval van een kind: de ouder(s) of verzorger(s).

De inzender is dus verantwoordelijk voor de publicatie ervan en zodoende aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen.

't Hoefblad BloembinderijMarja's ZuivelijsGeriaFit FysiotherapieNieuwesteeg TuinplantenLoodgietersbedrijf Joosen